REGULAMIN

 

Korzystając z zasobów lub rejestrując się na stronie optitube.com akceptujesz poniższe warunki regulaminu.

W zasobach strony internetowej optitube.com zabrania się umieszczania wszelkich materiałów niezgodnych z normami prawnymi aktualnie obowiązującymi oraz normami obyczajowymi i etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
Wyłączenie odpowiedzialności – optitube.com nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie przez użytkowników.
Jakiekolwiek szkody użytkownika, wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych, sposobów wykorzystania konta przez użytkowników, skutków wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, przerw w funkcjonowaniu serwisów i usług serwisu, zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od optitube.com, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług a także bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim przez osoby do tego nieuprawnione.
Optitube.com nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, dostępności filmów oraz za treść ich opisów a także za ich jakość obrazu i dźwięku, przerw technicznych wynikających z prac czy awarii serwisów współpracujących a tym samym nie uwzględnia reklamacji wynikających z powyższych problemów.
Prawa własności intelektualnej – serwis optitube.com nie zawiera plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające: opis i długość filmu, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych. Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej optitube.com oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów.
Blokada i usuwanie konta – właściciel serwisu optitube.com zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:
-łamania regulaminu,
-wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi,
-w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcję serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu.
Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową – właściciel serwisu optitube.com zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym.
Postanowienia końcowe – serwis optitube.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu optiube.com w całości bądź też w części, bez podania przyczyny. Zastrzega sobie również prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
Używanie serwisu optitube.com – od chwili wprowadzenia kolejnych poprawek do obowiązującego regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacjąna także wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.